Få markant mere værdi af jeres uddannelser og kurser....

Af Rasmus Borup Kristiansen

Vi har alle prøvet det. Vi sidder på et kursus og spørger os selv: ”Hvorfor er jeg her, og hvad skal jeg bruge det til?”. Alle de spørgsmål er et udmærket tegn på, at vi ikke helt har tunet ind på den værdi, kurset skal bibringe virksomheden og én selv.

Når en medarbejder har været på efteruddannelseskursus, vil kun 10-15 procent af det lærte efterfølgende blive anvendt i praksis. Dette fænomen er kendt som transfer-problematikken, og det er Bjarne Wahlgren, professor og centerleder på Danmarks Pædagogiske Institut, der er kommet frem til tallene i en undersøgelse fra 2009.

Men der kan skabes en bedre kobling mellem teori og praksis.

På Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole arbejder vi målrettet med transfer-problematikken. For at øge værdien af vores efteruddannelsesforløb tænker vi i før, under og efter kurset. Nedenfor ser du vores konkrete fifs til, hvordan du øger værdien af dine kursusaktiviteter og udviklingsprocesser i det hele taget.

Før kurset

  • Lav klare aftaler mellem de forskellige parter i processen (Fx medarbejderen og lederen på arbejdspladsen).
  • Medarbejderen og lederen drøfter i fællesskab før kurset, hvad medarbejderen vil have ud af kurset, samt hvilke opgaver medarbejderen kvalificerer sig til at løse, og ikke mindst hvilken værdi det konkret kan bidrage med til virksomheden.
  • Saml alt dette i en kontrakt, hvor der også afsættes tid til at følge op på aftalerne.
  • Gør det ordenligt, for dette har stor indvirkning på det færdige resultat og hvor succesfuld forløbet bliver. Derfor skal 40 procent af kræfterne ligge her.

Under kurset

  • Her kobles læringen til praksis samt til kursisternes egne arbejdsudfordringer.
  • Denne del udgør faktisk kun 20 procent af forløbet.

Efter kurset

  • Efter kurset er det en god idé, at have to opfølgningssamtaler mellem parterne og medarbejderen
  • Dertil udfyldes en logbog løbende.
  • Begge tiltag har til formål at sikre, at den nye viden bliver brugt i praksis i virksomheden. Derfor er denne del også vigtig, hvorfor 40 procent af energien og tiden lægges her

Ved Udviklingspiloterne bruger vi denne model aktivt, netop for at sikre en højere værdi og et bedre resultat af forløbet. Er du interesseret i at lære mere om eller anvende transfer-metoden på jeres efter- eller videreuddannelse så mig på tlf. 28 92 99 27 eller en af mine kollegaer. Find vores kontaktoplysninger her.

Når en medarbejder har været på efteruddannelseskursus, vil kun 10-15 procent af det lærte efterfølgende blive anvendt i praksis. Dette fænomen er kendt som transfer-problematikken

Leave a Reply

Close Menu