Ledelse og Forandring

Ledelse og Forandring

Vi tilbyder

 
  • Ledelseudvikling
  • Undervisning og træning i teamledelse
  • Undervisning i ledelseskoncepter  
  • Skræddersyede organisatonsudviklingsforløb
  • Forandringsprojekter
  • Kultur-udvikling
  • Motivationsarbejde
Lederuddannelser I Danmark

Ledelse

Vi står overfor dynamiske  ændringer, der tager afsæt i nye informations- og kommunikationsteknologier, ændrede holdninger, mere bevidsthed, ny viden og nye muligheder.

Vi har brug for ledelse – bæredygtig ledelse. Kunderne stiller større krav. Alt kommunikerer og er ustyrligt. Innovation er evigt. Tillid er guld. Viden forgår – evig opdatering består. Undgå stress på bundlinjen. du har brug for alle, “like” ledelse opstår. Disse udfordringer skal vi forstå for at kunne navigere i dem som ledere.  Det kræver viden og træning.

Ledertræning On Demand

Forandring

Vi har de seneste 15 år været så priviligerede at være medudviklere og trænere på flere hundreder udviklings- og forandringsprocesser. Igennem de mange forløb har kobling mellem teori og praksis materialiseret sig gennem begreber som meningsskabelse, drivkraft og handlekraft.

Dig som Udviklingspilot i Ledelse & Forandring

Du får tilført de kompetencer, der er afgørende for din succes i lederrollen. Du bliver skarpere på dine personlige mål, dine udfordringer og talenter som leder. Du får et sikkert og solidt fundament at stå på her og nu – samtidig med at du bliver bevidst om dine udviklingsmuligheder og ønsker til din fremtidige karriere.

Inden for rammen af dine ledelsesmæssige udfordringer træner du i at arbejde med værktøjer som coaching, situationsbestemt ledelse, kommunikation, vanskelige samtaler, teamledelse, konflikthåndtering og forandringsledelse.

Omverdenen bliver til stadighed mere dynamisk og stiller krav til ledelse og medarbejdere om sikre og effektive udviklings- og forandringsprocesser. Ved udviklingspiloterne ved vi at de organisationer der gør foranring til en del af den måde, de tænker og handler på får succes. Det er dem, der udvikler sig og sætter potentialet for high perfomance fri. De udvikler engagement gennem lederskab og er bedre rustet, når verden ændrer sig. 
Al bevægelse starter med ledelse. Mennesker, der kan se lyset og tør gøre det, der skal til. Derfor bliver temaer som meningsskabelse, Formålsdrevet ledelse – hvad bidrager vores virksomheder til udover bundlinje, Bæredygtig ledelse, Fem generations arbejdsstyrke – og de store generationer Y og Z, Diversitet, Kampen om talenterne, Work Life Balance – kravet om et balanceret og lykkeligt liv. Styrk dine kompetencer indenfor ledelse og forandring – Det bliver en spændende fremtid.

Vidst du at Udviklingspiloternes lederuddannelser kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen (10 ECTS), hvis du ønsker det.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende indsigt og inspiration til din hverdag
Close Menu