Strategi & Implementering

Strategiudvikling Vision

Vi tilbyder

  • Status på strategisk situation og analyser 
  • Scenarieudvikling og strategisk udfaldsrum
  • Facilitering af det strategiske grundlag – vision, mission og værdier, samt strategi og delstrategier med mål og indsatser præsenteres i en kommunikativ form fx. transformationskort 
  • Sparring på udarbejdelse af handlingsplaner, og fastlæggelse af ressourcer
  • Implementerings- og kommunikationsplan
  • Etablering af styrings- og opfølgningsmodel for implementering.
Strategiudvikling

Strategiudvikling

Vi tager jer sikkert gennem udviklingsarbejdet og processen fra strategisk analyse til udvikling af vision, mission, værdier og strategi. Vi hjælper også med at operationalisere og nedbryde strategien til konkrete meningsfulde handlinger i organisationen

Strategiudvikling Og Implementering

Strategisk handlekraft

Succesfulde organisationer har løbende et grundigt indblik i deres strategiske situation og mulighedsrum. Vi hjælper med at skabe klarhed i det strategiske grundlag og sikrer effektiv implementering af strategier, der giver fælles retning, reaktionsevne i forhold til forandringer og daglig handlekraft hos ledere og medarbejdere.

Vi er eksperter i at facilitere, systematisere og implementere strukturer, der giver hele organisationen handlekraft i forhold til strategien.

Dig som Udviklingspilot i Strategi & Implementering

Hvordan sikrer du, at den strategiske plan bliver forankret i organisationen og ikke bare bliver til ‘flotte ord på papiret’? Hvad skal du fokusere på i implementeringsprocessen, og hvor i processen går det typisk galt?

Få perspektiver og værktøjer til at analysere, designe og gennemføre en robust og realistisk implementeringsplan, der tager højde for kompleksiteten af forandringsprocessen og sikrer, at den når helt ud til den enkelte medarbejder.

De dage hvor  det handlede om detaljerede strategiske planer, er talte. Det handler mere om at skabe strategiske organisationer. Strategi arbejdet er blevet agilt. Derved udvikles virksomheden ved at skabe, udvikle, udnytte og afvikle i en konstant vekselvirkning mellem kreative udviklingsprocesser og analytiske planlægningsprocesser. Vi har tre ”gas pedaler” vi arbejder med operationel excellence og effektivitet, markedstilpasning af produkter og ydelser til ønsker og behov, samt innovation/nyskabelse. 
Vores strategimetode sigter mod et udbytte, hvor deltagerne lærer at håndtere denne strategiske balancekraft og udvikle en strategi og fremadrettet metode til at tilpasse strategien.

Vidst du at Udviklingspiloternes strategiuddannelser kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen (10 ECTS), hvis du ønsker det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende indsigt og inspiration til din hverdag
Close Menu