Vores metode og værdier

Om os

"I vil sikkert finde os ret professionelle og effekt-orienterede"

Udvikling Af Servicekultur

”Ved Udviklingspiloterne hjælper vi virksomheder med at implementere og fastholde udviklings- og forandringsprocesser. Vi skaber organisatoriske kulturer, der er klar til forandring og gør den udfordrende organisatoriske tilpasning nem og struktureret. Ved at fokusere på forretningsspecifikke processer, optimerer vi teamets viden og læring. Det gør vi ved at tage en involverende og anerkendende tilgang til vores arbejde. Vores erfaring er, at det accelerer forandringen væsentligt - og gør alle til udviklingspiloter, der gør virksomheden klar til at ændre og udvikle sig i takt med en dynamisk omverden”

Hurtig og effektfuld udvikling er et konkurrenceparametre

Organisationer består af mennesker, derfor handler det altid om menneskers handlingskapacitet, når det kommer til udviklings- og forandringsforløb. Vi skal gøre vores organisationer rummelige og kompetente til fremtiden. Udviklings- og forandringsinitiativer kræver at medarbejderne har de rette holdninger og  kompetencer til at klare de stillede krav.

At få udvikling til at lykkes effektivt og hurtigt har stor betydning for trivslen og for at udføre de forretningskritiske opgaver bedst muligt. Forandringerne kan være alt fra mindre justeringer til omfattende ændringer. Forandringer er en del af dagligdagen i alle virksomheder, det er derfor vigtigt at tackle forandringerne bedst muligt og undgå, at de bliver alt for komplicerede. Derved sikres der mest mulig energi til at udføre opgaverne overfor kunderne. Virksomheden har en stor rolle i at få forandringer og udvikling tilrettelagt, gennemført og implementeret på en måde, der giver lyst til at løbe med – så I hurtigst mulig er i gang med det nye.

En stærk sparringspartner der skaber win win i udviklingsprocesser

Vi indgår i partnerskaber med HR og topledelse hos jer om at designe udviklingsforløb, som passer til jeres organisations strategi, organisering og aktuelle udviklingsbehov.

Vi har sikre og afprøvede metoder indenfor:

  • Udvikling og design af processerne før, under og efter forandringen. 
  • Værktøjer til før, under og efter processer på gruppe og individ niveau 
  • Rådgivning og tilrettelæggelse af kommunikationen i forandrings- og udviklingsprocesser 
  • Tilrettelæggelse af kurser og uddannelser, der understøtter udviklingsbehovet
  • Tilrettelæggelse og facilitering af involverende workshops
  • Kreative og involverende processer gennem forskellige metoder og værktøjer
  • Buttom up og top down processer
  • Optimal støtte og support i organisationen gennem udviklingsforløbet

Vi kombinerer typisk uddannelsesaktiviteter for ledere og medarbejdere med. konsulentydelser og tiltag før, under og efter de enkelte aktiviteter, hvilket øger effekten. 
                         ”Det, der sker før og efter et udviklingsforløb, er mindst lige så vigtigt,   
                          som det, der sker i under processen”

Udviklingspiloterne har mere end 15 års erfaring på området og har et mangeartet branchekendskab, vi evner at arbejde både praksisnært og med stor teoretisk vidensdybde inden for alle områderne nævnt i vores ydelser.

Vi hjælper gerne dig og din virksomhed med at skabe effektfuld udvikling. Bare tag fat i os. Vi er behagelige og elsker at snakke udvikling.

Vi er en dansk konsulentvirksomhed involveret i at skabe bæredygtige forandringer og positiv vækst for vores kunder

Close Menu