Akademiuddannelser

Lederuddannelse Danmark

Vi underviser

Lige nu på følgende akademiudannelser for Smart Academy

 

Vi laver løbende virksomheds tilrettelagte forløb – så du kan få netop de hold op at stå, som du ønsker..

Lederudvikling Kursus

Akademiuddannelser 2024

Akademiuddannelse i Ledelse | Det Strategiske Lederskab | 10 ECTS

Forstå det strategisk lederskab, og bliv bedre til at nå organisationens mål.

Arbejde med strategisk indsigt og ledelsesmæssig handlekraft. Nuværende og kommende mellemledere har behov for en bedre indsigt og forståelse i implementeringen af en virksomheds strategiske mål, og samtidig er det vigtigt, at den personlige ledelsesstil tilpasses strategien. 


Datoer: 

07. – 08. marts 2024
14. og 21. marts. 2024
4., 18. og 25. april. 2024

Aflevering af projekt: 10. maj 2024

Eksamen: 16 maj 2024

Akademiuddannelse i Ledelse | Afgangsprojekt | 10 ECTS

Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse. 

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer, du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.

Datoer: 

Opstart d. 15. februar 2024

Aflevering af projekt: dato tilkommer

Eksamen: 24 Juni 2024

Akademiuddannelse i Ledelse | Team Ledelse | 5 ECTS

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Ledelse, men kan også læses selvstændigt.

Styrk din rolle som teamleder, og brug dynamikken i dit team positivt.
På faget Teamledelse får du indsigt i de barrierer, der kan opstå i arbejdet med en god og effektiv teamkultur, og bliver klædt på til at kunne bidrage til udviklingen af teamsamarbejde. Faget giver dig desuden værktøjer til, at identificere de vigtigste kendetegn i forskellige faser af udviklingen fra gruppe til et team og effektivt at opbygge, udvikle og lede teams af forskellig størrelse og med gruppemedlemmer med forskellige baggrunde.

Indhold i faget:

 • Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst
 • Gruppedynamik og processer
 • Teamets udviklingsfaser
 • Rollen som teamleder
 • Etik og moral i teamledelse i organisationer
 • Den organisatoriske kontekst for teamledelse
 • Kompetenceudvikling og teamledelse

Datoer: 

09. – 10. april 2024
16. og 17. april. 2024

Aflevering af erhvervscase: 2. maj 2024

Eksamen: 13 maj. 2024

Akademiuddannelse i Ledelse | Ledelse i Praksis | 10 ECTS

Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Ledelse.


Skab resultater ved at omsætte forretningsindsigt til ledelse af dine medarbejdere.
Lær hvordan du gennem bedre ledelseskommunikation kan sætte retningen, skabe udvikling og samtidig involvere dine medarbejdere, så du får alle med. 

Faget fokuserer på dine ledelsesfaglige kompetencer. Det giver et godt grundlag, hvis du vil være leder i fremtiden, ligesom du vil få en række nye praksisnære værktøjer, som du kan overføre direkte til din hverdag.

Indhold i faget:

På faget får du metoder til udvikling af din egen lederstil gennem ledelsesmæssig selvforståelse, du styrker din kommunikation i hverdagen og lærer at håndtere den enkelte situation eller problemstilling.

 • Forskellige lederstile og lederroller
 • Motivation af dine medarbejdere
 • Situationsbestemt ledelse
 • Personlig planlægning og delegering
 • Kommunikation
 • Præsentationsteknik
 • Konflikthåndtering 


Datoer: 

Tilkommer – Forventet opstart Maj måned

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende indsigt og inspiration til din hverdag
Close Menu