Proces & Facilitering

Process konsulent

Vi tilbyder

 
  • Køreplan og sparring til, hvordan du tilrettelægger og afvikler sammenhængende udviklingsprocesser
  • Udviklingsprocesser i forskellige kontekster og rammer
  • Facilitering af processer og workshops
  • Den kreative platform
  • Indsigt i refeksioner og metodevalg i forskellige situationer
  • Ideer til konstruktivt arbejde med læring undervejs – både for ledelse og deltagere
Facilitering af udviklingsprocesser

Proces

En proces er et sæt af interaktioner, som afløser hinanden i et naturligt flow. Processen består typisk af en række spørgsmål, der bliver
stillet til et givet emne. Dialogen styres via forskellige strukturerede
dialogprocesser. Procesfacilitatorens opgave er at sikre, at deltagerne taler om det, der er meningsfyldt i forhold til emnet.

Konsulent Strategiudvikling

Facilitering

På vores workshops bliver vi altid begejstrede over den store effekt, det har, når deltagerne deler deres refleksioner, tvivl, udfordringer og succeser i deres arbejde med deres konkrete udviklingsprocesser.

Vi forbereder os altid 100% for at få lov at føre jer i mål og få de oplevelser sammen, der bygger nye ideer, tanker og konkrete handlinger ind i jeres udvikling. 

Procesfacilitering metode og resultater

procesfacilitering på en helheds- og praksisreflekterende måde. Vores oplevelse er nemlig, at der i praksis altid sker mere end det, man planlægger på  forhånd – og at der aldrig kun sker det, som teorierne beskriver. Det går sådan, som John Lennon sagde: ”Life is what happens when you are busy making other plans”.  Hos Udviklingspiloterne er det os magtpåliggende, når vi sætter processer i spil og faciliterer udvikling, at vi rammesætter det til de virksomheder, vi står overfor, som alle har unikke behov/ønsker og som fungerer, i hver deres kontekst – hvor alle de processer, som præsenteres, skal understøtte den specifikke og ønskede udvikling. Arbejdet med at få dette til at forløbe optimalt er netop centrale udfordringer vi løser og håndterer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende indsigt og inspiration til din hverdag
Close Menu