Er dit team over eller understregen?

Af Rasmus Borup Kristiansen

Af Rasmus Borup Kristiansen

Hvor er dit team – over eller under stregen? Jeg tror på, at der er bundlinje i at have fokus på grupper, både i forhold til trivsel og produktivitet. Det kræver at man som leder eller medarbejder i et team er opmærksom på de gruppedynamiske processer. Det at have et kendskab til, samt evne at erkende/forstå og have redskaberne til at styre processerne kan gavne teamets trivsel og produktivitet. Wilfred Bion benævner det som de gruppedynamiske processer.

Bion betragter gruppepsykologi som andet og mere en individualpsykologi, og at gruppen som helhed indeholder mere end summen af de enkelte deltagere. Bions grundantagelse er at deltagelse i en gruppe er frustrerende og fremkalder stærke og primitive følelser af angst, hvorved gruppens deltagere har tendens til at regrediere til tidligere udviklingsstadier. Bions hovedtese går ud på, at alle individer i enhver gruppe vil indgå i to undergrupperinger: dels en bevidst arbejdsgruppe, som fokuserer sin energi på en konkret arbejdsopgave, gruppen er sat sammen for at løse, og dels en ubevidst grundantagelsesgruppe, der modarbejder hovedopgaven. Disse grupper eksisterer parallelt med hinanden. Med andre ord: to forskellige kategorier af mental aktivitet, der eksisterer side om side hos den enkelte og i den samme gruppe af individer. Enkelt formidlet kan man tale om, at gruppen er over eller under stregen i forhold til en given opgave/situation/udvikling/osv..

At arbejde med grupper ud fra Bions tankegang kræver erkendelse og evnen til at formidle (ærligt) sin oplevelse af en given situation / reaktion i teamet og stille sig selv eller en udefrakommende til rådighed som facilitator til at skifte fokus og skabe ny retning eller italesætte mening for gruppen – Det handler om ”selvheldbredelse”. ”Over” og ”under” stregen er gradueret, hvilket er med til at nuancere diskussionerne i gruppen og dermed bliver de erkendelsesmæssige diskussioner mere end blot sort og hvid.

Derefter handler det om at igangsætte en selvhelbredelsesproces, hvor gruppen alene eller i samspil med en hjælper (konsulent, daglig leder, mentor ol.) definerer en ny adfærd, der skal sikrer, at gruppen i de givne situationer forbliver en bevidst gruppe. Denne metode kan være med til at sikrer gruppen yderligere effektivitet, kvalitet eller trivsel i deres daglige arbejde. Men for at komme dertil kræver det, at enten lederen eller medarbejderne er skarpe i hverdagens opgaveløsning i forhold til dynamikken i gruppen, der typisk viser sig i sproget, både verbalt og nonverbalt.

At arbejde med grupper ud fra Bions tankegang kræver erkendelse og evnen til at formidle (ærligt) sin oplevelse af en given situation / reaktion i teamet og stille sig selv eller en udefrakommende til rådighed som facilitator til at skifte fokus og skabe ny retning eller italesætte mening for gruppen – Det handler om ”selvheldbredelse”.

Leave a Reply

Close Menu